Gnisten juli-august og september 2019

 3. Sct. Georgs Gilde Holstebro